Home > About PJC > Organisation Chart > Information & Communication Technology

Information & Communication Technology

 

Mr Dennis Lee_mr1515527176883.jpgHOD / Information & 
Communication Technology 
Mr Dennis Lee 


Mr Lai Wai Liang

 
Subject Head / Information & Communication Technology
Mr Clement Ng
 
Mr Fong Kwok Kwong

ICT Support Staff

 

 Khairunnisa Khalid.jpg
ICT Executive 
Ms Khairunnisa Khalid

AV Technician 
Mr Mohd Faiz 
 
AV Technician 
Ms Tan Xiao Hui


 


Technical Assistant
Mr Fakrunizam Bin Mohd ZulkifeliTechnical Assistant
Mr Mahesh